Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING STORA GYLLINGE 1:2 - husnr 3, ÖSTRA HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA HUSBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1806 - 1809

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Östra Husby
Östra Husby församling
Linköpings stift
Östra Husby kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
KYRKOBYGGNADEN: Den medeltida kyrkan uppfördes i sten, troligen under 1100-talet. Den ursprungliga planlösningen är okänd. Det finns en planritning över kyrkan från sent 1700-tal och den visar en kyrkobyggnad med många olika tillbyggnader. En del inventarier från den medeltida kyrkan finns bevarade, bl a ett stort triumfkrucifix från andra fjärdedelen av 1300-talet. Det kan vara tillverkat av någon av de ledande bildhuggare, som var verksam vid domkyrkobygget i Linköping. I mitten av 1700-talet fick kyrkan en rikt dekorerad predikstol och en altarring. Båda föremålen såldes i samband m...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus och något smalare kor i öster, eventuellt torn i väster. Utformning oklar.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1450 - 1450 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1740 - 1750 Fast inredning - altarring
I barockstil. Köptes senare på auktion och skänktes av sjökapten Kjellander till Kvarsebo kyrka, där den finns kvar.
År 1741 - 1741 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av Gustaf Lagergren i Östra Husby, ersattes 1826 av en ny.

Gustaf Lagergren (Orgelbyggare)

År 1750 - 1750 Fast inredning - predikstol
Tillverkad av bildhuggaren Niclas Österbom. Köptes senare av ryttmästaren Gert Klingspor på Mauritzberg, som skänkte den år 1807 till Kvarsebo kyrka, där den finns kvar.

Nils Österbom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1750 - 1750 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten.
År 1761 - 1761 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan ånyo omgjuten.
År 1786 - 1786 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten och tillökad av A Billsten i Norrköping.

Anders Billsten (Klockgjutare)

År 1800 - 1809 Rivning
Rivning av medeltidskyrkan.
År 1806 - 1809 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Koret flankeras av utrymmen för sakristia. Rektangulärt långhus, sakristia i öster (söder) och torn i väster (norr). Läktare i koret över sakristiorna. Ritningar av stiftsbyggmästare Casper Seurling, bearbetade av Olof Tempelman.

Casper Seurling (Arkitekt)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1806 - 1809 Nybyggnad - Torn

Casper Seurling (Arkitekt)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1806 - 1809 Nybyggnad - Korparti

Casper Seurling (Arkitekt)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1806 - 1809 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning i fyra kvarter.
År 1809 - 1809 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Östgavelns (sydgavelns) lunettfälts mittparti målades av Perhr Hörberg.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1814 - 1814 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dörröverstycken till sakristiorna, läktarbarriärer till korläktarna samt absidvalvet målades av Pehr Hörberg.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1826 - 1826 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk byggt av Gustaf Andersson, Stockholm, fasaden ritades av J W Gerss, ersatte den äldre orgeln från 1741. Ombyggd 1908 och 1935 renoverad 1971. Läktaren eventuellt samtida.

Gustaf Andersson (Orgelbyggare)

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860, Bebyggelseregistret, Norrköpings tidningar 1969-02-20 (Arkiv)

År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, yttertak
Spåntaket ersattes med ett plåttak.
År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad
Exteriör, putslagning och avfärgning, ommålning av snickerier. Nordgången (östgången) igensatt och en tillbyggnad för värmecentral. Nya fönster med järnbågar. Troligen nya portar. Interiör, läktarna på ömse sidan om absiden sattes igen, absidens avsmalnande kolonner troligen ersatta med nya, ny glasmålning i koret av firman Neuman & Vogel i Stockholm, utvidgat och förhöjt korgolv. Ny bänkinredning och breddade sidogångar, nya innerdörrar. Orgelfasaden försedd med girlangdekor, liksom korväggen. Läktarens pelare och bänkryggar klädda med plywood. (? Troligt endast om bänkryggarna återanvändes från äldre bänkinredning). Ommålning av interiören. Arkitekt Agi Lindegren. Svickelmålningar i koret utförda av C R Forslund. Varmluftssystem med rör som mynnar i kyrkans golv samt i vägg.

Agi Lindegren (Arkitekt)

C R Forslund (Konstnär)

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1935 - 1936 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad, modernisering.
År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Yttertaket målades i svart. Hade tidigare varit brunt, liksom tornluckor och kyrkdörrar utvändigt.
År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, fönster
År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Belysningsinstallation.
År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elektrisk installation med värme, Elektriska Aktiebolaget AEG.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad
Exteriör, fasaderna avfärgade, tornet målat med kalkcementfärg, friläggning av sockeln, plåtslageriarbeten. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. Ett nytt ur försett med mekaniskt urverk som dras upp elektriskt. Ersatte ett äldre tornur som var skänkt av ryttmästaren Gerdt Adolf Klingspor. Interiör. Det ursprungliga ovala altaret utbyttes mot ett rektangulärt. Det äldre förvaras i tornkammaren (korläktaren). Renovering av altartavlan. 1908 års girlangdekor borttagen, bakre bänkraderna borttagna. Ommålning av interiören med silikatfärg, ny färgsättning av bl a bänkinredningen i milt gråblå med guldornament på gavlarna och psalmboksbräden i blekt brunt. Absidvalvets målningar övermålade med himmelsblå limfärg. Läktarens undersida samt trätaket i vapenhuset avlutade. Arkitekt Kurt von Schmalensee. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping . Hörselanläggning.

Bertil Bengtsson (Konservator)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Kororgel.

Jacoby orgelverkstad (Orgelbyggeri)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket av R Jacoby.

Jacoby orgelverkstad (Orgelbyggeri)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av toalett i södra (västra) trappuppgången till läktaren och tornet.
År 1998 - 1998 Ändring
Exteriör, tornet putslagas och kalkavfärgas. Övriga fasader blästras och kalkavfärgas. Målning av snickerier. Översyn av plåtarbeten. Taket blästras för att målas senare, ny fotränna och stuprör. Plåten byts ut över långhusets södra (västra) och norra (östra) frontespiser. Hängrännor under lanterninens balkong. Rullstolsramp vid västingången. Interiör, sakristian flyttas till förrådet söder (väster) om korabsiden och ny dörr tas upp in mot koret. I förrådet rivs en del av den östra (södra) trappväggen och fönstret i södra (västra) väggen förses med innanfönster. F d sakristia förändras till skrudkammare med ny inredning. Korets södra (västra) del förlängs mot väster (norr) och får infälld handikappramp. Korabsidens valvmålning som målades över 1958 tas fram. Altarringen kläs om. Masonitskivorna i bänkryggarna tas bort. Utökning av toalettutrymmet i södra (västra) trapphallen och golven där läggs med klinkers. Lös inredning i långhusets västparti (nordparti). Ommålning av tak och väggar liksom ommålning av inredning, det senare i huvudsak i en grön kulör. Långhusets golv slipas och oljas, ej i bänkkvarteren. Atrio Arkitekter, Västervik. Predikstolen lagas och målas om. Värme. Hissanordning till ljuskronorna. Klockautomatik.

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)