Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VASASTADEN 1:64 - husnr 5, CARL ELDHS ATELJÉ Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CARL ELDHS ATELJÉ (akt.)

1918 - 1919

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
S:t Johannes församling
Stockholms stift
Lögebodavägen 10

Konstnärligt skapande - Ateljé

Konstnärligt skapande - Ateljé

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Arkitekten Ragnar Östberg, som bl.a. även ritat Stockholms stadshus, tog i samarbete med Carl Eldh fram ritningar till ateljén. Byggnaden som uppfördes utgjordes av en byggnadskropp med fyra tydligt avläsbara byggnadsdelar. en mindre verkstadsateljé med enkel rumshöjd mot söder, ett runt mottagningsrum mot väst samt ett bostadsrum med egen ingång via en veranda mot öst. En intressant detalj är det utskjutande förråd som uppfördes på studieateljéns västra sida bredvid det runda mottagningsrummet. Östberg och Eldh tvistade om detta tillägg och förrådet fanns inte med i de ritningar över anläggningen som presenterades i tidskriften Ark...

Läs mer i eget fönster

År 1918 - 1919 Nybyggnad
År 1965 - 1965 Ändring - tillbyggnad

Lennart Uhlin (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
De båda ateljérummens interiörer restaurerades.
År 1995 - 1995 Underhåll - takstol
Dragstag av järn sattes in i den stora ateljéns tak då den ursprungliga konstruktionen var underdimensionerad och byggnaden började underdimensionerad och byggnaden började uppvisa svaghetstecken.
År 2000 - 2029 Underhåll - exteriör
Omfattande restaureringsarbeten, då bl.a. vattenavledningen förbättrats och rötskadade paneler, lister och räcken mm bytts ut. Samtliga fasader har även tjärstrukits.