Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKRONA KARLSKRONA 2:28 - husnr 4, STORA KRUTHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRUTHUSET (inakt.), STORA KRUTHUSET (akt.)

1700 - 1799

Blekinge
Karlskrona
Blekinge
Karlskrona
Karlskrona stadsförsamling
Lunds stift
Basareholmen 1

Försvarsväsende - Kruthus

År 1700 - 1799 Nybyggnad
År 1830 - 1835 Ändring - ombyggnad
År 1852 - 1852 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
År 1852 förbättrades ventilationen, då två öppningsbara luckor togs upp på västra gaveln. Även på östra gaveln gjordes senare motsvarande åtgärder med luckor av järn på utsidan och invändigt murade ventilationskanaler i byggnadens hela höjd.
År 1940 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Under 1940-talet gjordes vissa interiöra ombyggnader, då ett nytt bjälklag lades in byggt av de lavar som tidigare användes som hyllplan. Lavar användes även vid byggandet av trappan till den nya övervåningen.
År 1940 - 1949 Teknisk installation - el
Elektricitet drogs och därigenom kunde en travers installeras.