Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:22 - husnr 1, STÖTTBODEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STÖTTBODEN (akt.)

1850 - 1850

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Beckholmen 521

Hantverk och manufaktur - Förråd

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stöttboden uppfördes som förrådsbyggnad runt år 1850 på öns östra sida och är den
enda kvarvarande större förrådsbyggnaden på Beckholmen. Så sent som i slutet av 1800-talet fanns lagerbyggnader av denna typ över större delen av öns västra del, vilka samtliga är rivna. En liknande förrådsbyggnad, belägen på platsen för Vasas konserveringsatelje, revs så sent som år 1961.

På 1940-talet tillbyggdes ett lägre skjul mot norr, vilket revs i samband med saneringen av ön 2011- 12. Den långsträckta byggnaden har fasader av rödslammad locklistpanel med flertal portar och mindre spröjsade fönster. Stommen är uppbyggd som ett stolpverk. Sad...

Läs mer i eget fönster

År 1850 - 1850 Nybyggnad