Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:38 - husnr 12, ACKUMULATORHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLOCKHUSET (inakt.), ACKUMULATORHUSET (akt.)

1848 - 1850

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Beckholmen 518

Hantverk och manufaktur - Ej utrett

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Klockhuset uppfördes ca 1848-50. Huset kallas även ackumulatorhuset, vilket anspelar på en av huset tidigare funktioner. I byggnaden har bedrivits viss verkstadsverksamhet och huset används idag som kontor- och personalutrymmen. Den karakteristiska klockan vid taknocken mot söder har gett byggnaden dess namn. Entren låg ursprungligen längs den östra långsidan och huset har genom åren troligtvis byggts om.

Byggnaden vilar på en hög, tjärad sockel av sten. Fasaderna är putsade och avfärgade i en gul kulör. Det flacka sadeltaket är belagt med svartmålad plåt. De äldre fönstren och dörren mot söder är målade i grön kulör. Tegelmurver...

Läs mer i eget fönster

År 1848 - 1850 Nybyggnad