Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:38 - husnr 7, TJÄNSTEBOSTAD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TJÄNSTEBOSTAD (akt.)

1893 - 1893

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Beckholmen 505A, Beckholmen 505B, Beckholmen 505C

Hantverk och manufaktur - Bostadshus - Tjänstebostad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes 1893 som arbetarbostad med ursprungligen fyra lägenheter. Samma år tillbyggdes även tjärinspektorbostadens västra del, även denna för att inrymma arbetarbostäder. De båda byggnaderna ersatte de år 1873 brandskadade stugorna som tidigare funnits på platsen.

Boställshuset är uppfört i två våningar med de två huvudentreerna placerade mot öster. Fasaderna är klädda med stående och liggande rödmålad panel och sadeltaket är täckt med svartmålad plåt. Fönster och dörrar är brunmålade. Socklar av fogstruken natursten.
Exteriört är huset relativt välbevarat, med undantag av de utbytta fönstren. Interiört finns bevarad...

Läs mer i eget fönster

År 1893 - 1893 Nybyggnad