Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTRA GÖINGE VANÅS 3:12 - husnr 16, FLYGEL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLYGEL (akt.)

1750 - 1750

Skåne
Östra Göinge
Skåne
Gryt
Knislinge-Gryts församling
Lunds stift
Vanås 705A

Slott och herrgård - Flygel

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av gråsten och tegel vilka parvis flankerar uppfarten.
En omfattande inre restaurering ägde rum 1904; nu försågs också flyglarna med trappgavlar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

År 1750 - 1750 Nybyggnad
Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av gråsten och tegel vilka parvis flankerar uppfarten.
År 1904 - 1904 Ändring - ombyggnad, exteriör
En omfattande inre restaurering ägde rum 1904; nu försågs också flyglarna med trappgavlar.