Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÄSSLEHOLM EKHOLMEN 1:31 - husnr 2, GUNDRASTORPS SÅGKVARN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUNDRASTORPS SÅGKVARN (akt.)

1870 - 1879

Skåne
Hässleholm
Skåne
Verum
Verums församling
Lunds stift
Gundrastorp 4049

Hantverk och manufaktur - Kvarn - Vattenkvarn

Hantverk och manufaktur - Bostadshus

Hantverk och manufaktur - Såg

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Vid norra sidan av ån, Gundrastorp, omtalas en skvaltkvarn under 1690-talet. Sågen i Gundrastorps kvarn revs ut och utrymmet gjordes om till bostad åt mjölnaren. Åren 1957-1958 lades driften ner på grund av olönsamhet. Både Gundrastorps sågkvarn och Ekholmens såg är brädfodrade och försedda med spåntak. Såväl exteriör som interiör är väl bevarande liksom tillhörande dammar och kanaler.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Skåne län.

Sitt nuvarande utseende erhöll anläggningen omkring 1870. Den består av två panelade och omålade träbyggnader på ömse sidor om Vieån, vilken här passeras av landsvägen mot Vittsjö. Byggnaderna vilar på kraftiga ste...

Läs mer i eget fönster

År 1870 - 1879 Nybyggnad