Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG GAMLESTADEN 19:1 - husnr 1, NYLÖSE KYRKA (F.D. GAMLESTADENS KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 09 15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYLÖSE KYRKA (F.D. GAMLESTADENS KAPELL) (akt.)

1929 - 1929

1929 - 1929

1954 - 1954

2004 - 2004

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Nylöse församling
Göteborgs stift
Måns Bryntessonsgatan 25

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Sedan pastoratindelningen 1971 omfattar Nylöse församling stadsdelarna Gamlestaden, Kviberg och Utby. Nylöse kyrka tillkom ursprungligen som ett kapell kallat "Gamlestads kapell" inom Gamlestads församling (bildad 1883), vars huvudkyrka utgjordes av S:t Pauli vid Redbergsplatsen. År 1951 avskiljdes den del av Gamlestads församling som ligger norr om Säveån till ett eget kyrkobokföringsdistrikt kallat "Nylöse", efter den stad som låg här från 1473 till omkring 1620.

Nylöse kyrka uppfördes år 1928 under namnet "Gamlestads kapell", ca 300 meter från den
plats som den år 1911 rivna Hospital kyrkan stått. Gamlestads kapell ritades år ...

Läs mer i eget fönster

År 1925 - 1925 Ritning godkänd / bygglov
Nytt förslag till "Gamlestads kapell" ritas år 1925. Arkitekter är Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericsson. Förslaget godkänns av Kungliga Byggnadsstyrelsen den 29 juli 1927.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1929 - 1929 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Ragnar Ossian Swensson (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Sakristia

Ragnar Ossian Swensson (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Korparti

Ragnar Ossian Swensson (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad
1954 Om- och tillbyggnad av kapellet. Syfte:"att göra samlingssalen lämpligare för ritualenlig gudstjänst". Arkitekter är R O Swensson och M L Mandelius. Kungl. Maj:ts tillstånd att använda kyrkan för stadigvarande bruk förmedlas via Ecklesiastikdepartementet den 4 juni 1954. Efter ombyggnationen invigs kyrkan. Ceremonin förrättas den 13 juni av biskop Bo Giertz. Namnet ändras till "Nylöse kyrka". Altartavlan från år 1627, med nattvardens instiftande som centralt motiv, konserveras och monteras i kyrkan.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1954 - 1954 Nybyggnad
I samband med ombyggnaden av kapellet invigs en ny klockstapel vid Nylöse kyrka. Arkitekter är R O Swensson och M L Mandelius. Tillverkare av kyrkklockan är K.G. Bergholtz & C0, klockgjuteri i Sigtuna.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel
1963 Uppförs en orgel efter förslag av A Magnussons orgelbyggeri AB.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll - exteriör
Repareras utvändiga trappor, kompletteras fasadklädseln, målas fönstren utvändigt samt repareras utvändig plåtklädsel.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1965 - 1965 Ändring
Stenblock från Nylöses gamla kyrka förses med inskription och placeras vid foten av klockstapeln. Förutom en grundritning till den gamla kyrkan har stenarna följande inskription: "Grundstenar från Nylöse Stadskyrka fordom belägen invid Gamlestadsbro och slutgiltigt borttagen 1965".

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnad av Nylöse kyrka. Syfte: bl a skapa rum för dop- och brudföljen samt övningsrum för kören. Arkitekt Bo Cederlöfs arkitektkontor.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring
Genomförs några mindre förändringar beträffande inredningen i koret. Arkitekt Bo Cederlöf Arkitektkontor AB

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Arkitekturbunden utsmyckning
Inköps en oljemålning av Anders Darwall föreställande "Jesus uppenbarar sig vid Tiberias sjö". (Hänger i trapphallen mellan kyrkan och församlingssalen).

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll
Målas Klockstapel

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 2004 - 2004 Nybyggnad
Nylöse kyrka tillbyggs med ett församlingshem i vinkel mot norr. Syfte: Skapa lokaler för expedition och församlingssal efter förslag av en tillsatt projektgrupp tillsammans med arkitekt Kerstin Björn, GF Konsult. Generalentreprenör - SBS Entreprenad AB. Kyrkans ytterligare två fönster utgörs av ljudisolerade rutor, som sitter under läktaren till sakristian. Dessa tillkom vid ombyggnationen år 2004 och är stående rektangulära, med bågar täckmålade i grå kulör.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)