Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSHAMN FROARP 14:1 - husnr 2, FROARPS VATTENVERK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FROARPS VATTENVERK (akt.)

1901 - 1903

Blekinge
Karlshamn
Blekinge
Asarum
Asarum-Ringamåla församling
Lunds stift
Gamla vattenverksvägen 16-2

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenverk

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Här uppfördes 1901-1903 en vattenverksbyggnad, pumphus, kulvertar, dammar och maskinistbostad.
Ledningar drogs till den nya vattenverksreservoaren på Pengaberget i Karlshamn, vilken uppfördes parallellt med vattenverket.
Vattenverkets byggnader är exteriört och interiört mycket välbevarade. Vattenverksbyggnaden, pumphuset och ingången till kulverten är uppförda i block med huggen granit. Taken på vattenverksbyggnaden och på pumphuset är täckta med grönmålad plåt.
Snickerier, som dörrar och fönster m.m., är påkostade och bevarade sedan byggnadstiden.
Även interiört är byggnaderna mycket väl bevarade. Den tekniska utrustningen med...

Läs mer i eget fönster

År 1901 - 1903 Nybyggnad