Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING HEDVIGS KYRKA 1 - husnr 1, HEDVIGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEDVIGS KYRKA (akt.)

1670 - 1673

1670 - 1673

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Norrköping
Norrköpings S:t Olofs församling
Linköpings stift
Tyska torget 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
År 1665 hade man löst markfrågan för kyrka och kyrkogård och de anlades på platsen för det tidigare Kungshuset som nu låg helt i ruiner. På grund av brand och senare förändringar är det inte helt klarlagt hur kyrkan såg ut när den invigdes 1673. Planlösningen med långhus och tresidigt avslutat kor var densamma som idag, men man byggde ingen sakristia. Tornet färdigställdes inte förrän ett par decennier senare. Eventuellt uppfördes kyrkan efter ritningar av Nils murmästare från Eksjö. Ritningar till en ny takkonstruktion upprättades av Nicodemus Tessin d ä och taket bygg...

Läs mer i eget fönster

År 1670 - 1673 Nybyggnad
Burchart Precht, Stockholm och målad av Måns Eriksson Gris i Norrköping. Gåva av landshövding Anders Lilliehöök.

Burchart Precht (Konstnär)

Nils murmästare (Hantverkare - Murare)

År 1670 - 1673 Nybyggnad - Korparti
År 1670 - 1673 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Brett, rektangulärt kyrkorum med tresidigt avslutat kor i öster. Tegel och gråsten i murarna. Fönsterkarmar av järn. Rödfärgade murar med målade, vita fogar. Eventuellt efter ritningar av Nils murmästare i Eksjö. Ritningar till en ny takkonstruktion upprättades troligen av Nicodemus Tessin d ä och innebar träpelare i kyrkorummet. Taket täcktes troligen med pannor. Ingen sakristia byggdes.

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1673 - 1673 Fast inredning - bänkinredning
Fast inredning - bänkinredning.
År 1675 - 1676 Valvslagning
Brädvalv.
År 1676 - 1677 Specifika inventarier - kyrkklocka
Medianklocka och lillklocka gjuten av Johan Meyer, Stockholm.

Johan Meyer (Klockgjutare)

År 1678 - 1678 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka gjuten hos Johan Meyer, Stockholm. Eventuellt placerades klockorna i en provisorisk stapel.

Johan Meyer (Klockgjutare)

År 1678 - 1681 Fast inredning - predikstol
Burchardt Precht, Stockholm och målad av Måns Eriksson Gris i Norrköping. Gåva av landshövding Anders Lilliehöök.

Måns Eriksson Gris (Hantverkare - Målare)

År 1681 - 1681 Fast inredning - altaruppsats
Fast inredning - altaruppsats. Skänkt av Anton von Brobergen i Stockholm.
År 1681 - 1686 Fast inredning - orgel, orgelverk
Fast inredning - orgel, orgelverk. Jochim Richbom, troligen Hamburg.

Jochim Richbom (Orgelbyggare)

År 1681 - 1686 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Fast inredning - orgel, orgelfasad. Burchardt Precht, Stockholm och målad av Måns Eriksson Gris i Norrköping.

Burchart Precht (Konstnär)

Måns Eriksson Gris (Hantverkare - Målare)

År 1693 - 1693 Nybyggnad - Torn
År 1693 - 1694 Nybyggnad - Torn
Eventuellt hela tornet uppfördes av trä.

Kalm, Ingvar, Hedvigs församling under 300 år. (Arkiv)

År 1694 - 1694 Specifika inventarier - tornur
Gåva av Norrköpings stad.
År 1707 - 1707 Specifika inventarier - kyrkklocka
Gjuten hos Elias Arenhart i Norrköping. Förstördes i samband med branden 1719.

Elias Arenhart (Klockgjutare)

År 1719 - 1719 Brand - delvis förstörd
Torn och yttertaket brändes av vid ryssarnas mer omfattande härjningar. Den mesta inredningen och inventarier förstördes. Innertakets trävalv verkar ha klarat sig.
År 1720 - 1720 Specifika inventarier - kyrkklocka
Gjuten av Elias Arenhart i Norrköping. Delar av klockan som förstördes 1719 ingår. Kyrkans enda klocka till 1935.( Osäker uppgift, jmf tidigare händelser.)

Elias Arenhart (Klockgjutare)

År 1727 - 1727 Fast inredning - predikstol
Skänkt av handelsman Andreas Spalding och hans hustru. Troligen tillverkad i Tyskland, med delar gjorda i Sverige.
År 1733 - 1733 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten från 1590-talet, ursprungligen i Stegeborgs slottskyrka. Skänktes till Hedvig år 1733 av landshövding E G Ehrenkrona.
År 1752 - 1752 Underhåll - stomme
En stor del av gamla tornet och delar av kyrkans västgavel revs. Murmästare J G Strubel.
År 1752 - 1752 Nybyggnad - Torn
Nytt torn efter ritning av mäster Lüding och med J G Strubel som murmästare.

J G Strubel (Hantverkare - Murare)

År 1756 - 1756 Ändring
Sakristia inrymdes i kyrkans nordöstra hörn mellan altaret och predikstolen, med ett fönster i muren och ett mindre åt kyrkorummet.
År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad
Nya problem mellan torn och långhus. Tornets övre del revs ner och ersattes med dagens trätorn. Nya grundmurar lades vid kyrkans västra sida.
År 1791 - 1791 Specifika inventarier - altartavla
. "Kristus uppenbarar sig för Thomas" av Pehr Hörberg, som troligen även ritat omfattningen och omfattningens målade fris. Bekostad av brukspatron Chr. Eberstein.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1797 - 1797 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel om 44 stämmor byggt av P Schiörlin efter förslag av abbé J Vogler. Skänkt av grosshandlare Christian Ebrestein och hans hustru Carolina von Achen. Till orgeln hörde en målning av Davids orkester.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Norrköpings Tidningar 1932-06-18 (Arkiv)

År 1797 - 1797 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Målning av Davids orkester, placerad framför orgelverket. Pehr Hörberg. Förvarades senare på rådhusets vind där den förstördes av brand 1942.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1800 - 1800 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan skulle användas som rikssal vid riksdagen i Norrköping. Större delen av den fasta inredningen kastades ut, liksom den invändiga sakristian, och nya bänkar tillverkades som placerades i stigande höjd.
År 1860 - 1861 Nybyggnad - Sakristia
År 1860 - 1861 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggar och valv reparerades, delvis hårdhänt, golvet reparerades och gravar fylldes igen. (Konstaterades 1959 att åtskilliga gravstenar finns i behåll under golvet). Ny läktaruppgång, den tidigare gick från kyrkorummet. Ny läktarbarriär ritad av J F Åbom. Moseskulpturen som bar upp predikstolen ställdes på vinden.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Kalm, Ingvar, Hedvigs församling under 300 år. (Arkiv)

År 1860 - 1861 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.
År 1860 - 1861 Underhåll - exteriör
Fyra järnstag tillverkade vid Motala Verkstad sattes in i kyrkan. Nya takpannor ersatte trasiga och jernplåt byttes ut. "Hela kyrkan utvändigt skrapad och reparerad samt vitlimmad och avfärgad."

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv beskrivning 1952. (Arkiv)

År 1860 - 1861 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster av ek i gamla järnkarmar.

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv beskrivning 1952. (Arkiv)

År 1860 - 1861 Fast inredning - orgel, orgelfasad
J F Åbom.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1860 - 1861 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk av L.P. Åkerman & Co i Strängnäs. Hörbergs målning, som täckt den gamla orgeln plockades ned.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Kalm, Ingvar, Hedvigs församling under 300 år. Norrköpings Tidningar 1936-09-05 (Arkiv)

År 1860 - 1861 Teknisk installation - värme
. En stenhusbyggnad för ångpannan till värmeapparaten byggdes.

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv beskrivning 1952. (Arkiv)

År 1874 - 1874 Teknisk installation
Gasljus i kyrkan.
År 1880 - 1880 Nybyggnad - Sakristia
Ritningar av F W Scholander.

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1890 - 1890 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Hela interiören försågs med dekorativa målningar enligt förslag av Agi Lindegren.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Kalm, Ingvar, Hedvigs församling under 300 år. (Arkiv)

År 1890 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning. (Av äldre fotografier att döma verkar det vara samma bänkar före och efter restaureringen. Norrköpings Stadsbibliotek, Gamle Swartzens minnen)
År 1891 - 1891 Fast inredning - glasmålning
De två målade östfönstren försågs med dekorativt glas av tysk tillverkning.
År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel, orgelverk
Åkerman&Lund, Stockholm

Åkerman&Lund (Orgelbyggeri)

År 1897 - 1897 Fast inredning - altare
S:t Olais altare övertogs av Hedvigs kyrka. Hedvigs f d altare övertogs av Johannes kyrka.
År 1897 - 1897 Fast inredning - altarring
S:t Olais altarring övertogs av Hedvigs kyrka.
År 1911 - 1911 Underhåll - fönster
Nya fönster.
År 1935 - 1935 Specifika inventarier - kyrkklocka
(Kyrkans andra klocka)
År 1944 - 1944 Underhåll - exteriör
Ommålning av fasaderna i brutet vitt. Tidigare något brungult.
År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelverk
Dessutom ryggpositiv infogat i läktarbarriären. A. Mårtenssons Orgelfabriks AB, Lund.

Mårtensson (Orgelbyggeri)

Norrköpings Tidningar 1951-07-07 (Arkiv)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - VA
Ritning på installation av toalett i sakristiedelens sydöstra hörn.
År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Fjärrvärme.
År 1957 - 1959 Ändring - restaurering, exteriör
Omputsning av kyrkan då 1600-talets fasadbehandling återställdes. Sprutad puts. Tornet återfår 1700-talsornament. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1957 - 1959 Ändring - restaurering, interiör
Rengöring, konservering, golv av ekparkett, koret utvidgades. Nyinredning av vapenhus med bl a tegelgolv och nytt innertak, inrättande av brudkammare i vapenhuset. Ny inredning i sakristian. Läktarunderbyggnad och anordningar för sidoentréer. Marmoreringsmålning på väggarna. Restaurering av kyrkans innertak. Igenmurning av korfönstret bakom altartavlan.(?)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv Östgöta Correspondenten 1959-12-11 (Arkiv)

År 1957 - 1959 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning utformad för att passa till kyrkans 1890-talskaraktär.
År 1957 - 1959 Fast inredning - glasmålning
Dekorativa glasfönster av konstnären Jan Brazda sattes in i vapenhuset.

Jan Brazda (Konstnär)

År 1957 - 1959 Ändring
Den stora Mosesbilden som bär upp predikstolskorgen återinsattes.
År 1957 - 1959 Ändring
Antikglas i kyrkfönstren.
År 1957 - 1959 Fast inredning - läktare
Ny läktarbröstning i laserat naturträ. Läktarpelarna målas röda.
År 1965 - 1965 Specifika inventarier - kyrkklocka
Specifika inventarier - kyrkklocka.

Norrköpings Tidningar/Östergötlands Dagblad 1965-11-15 (Arkiv)

År 1967 - 1968 Ändring - ombyggnad, yttertak
Gammal svart- och galvplåt på torn, skepp och sakristia tas bort och omtäckes med kopparplåt. All gammal plåt på tornets vertikala delar tas bort och ersätts med kopparplåt. Gäller även luckor för klockringning. Träornament vid sidan om urtavlor ersätts med förgyllda plåtornament. Träornament över klockportar ersätts med gjutna ornament. Stuprör gjordes av koppar. Ritning visar flera takfönster, som ska slopas.
År 1977 - 1977 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillstånd till ramp för handikappade och handikapptoalett.
År 1987 - 1987 Underhåll
Nytt golv under bänkarna, slipad och lackad parkett. Matta i väster, där bänkar tagits bort.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring
I sakristian med bl a liggande förvaring för textilier, nytt städutrymme.
År 1996 - 1996 Fast inredning - altarring
Tillstånd att flytta undan altarringen.