Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FORSHAGA ULLERUDS PRÄSTBOL 3:1 - husnr 8001, ÖVRE ULLERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 469.11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖVRE ULLERUDS KYRKA (akt.)

1725 - 1727

1725 - 1727

Värmland
Forshaga
Värmland
Övre Ullerud
Forshaga-Munkfors församling
Karlstads stift

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
Övre Ulleruds kyrka är i mångt och mycket ett verk av den handlingskraftige prästen Sven Kihlman. År 1725 startade bygget av kyrkan. Kihlman hade själv upprättat ritningar. Han ledde bygget och förde anteckningar under arbetets gång. Det gör att vi i detalj kan följa företaget. Byggmästare var Lars Olufsson från Ölme.
Kyrkan uppfördes i korsform av liggtimmer. Fönstren var rektangulära och kyrkan saknade torn. Kyrkklockorna hängde i en fristående klockstapel. Efter två års byggnation kunde kyrkan invigas 1727 av superintendenten i Karlstad Joannes Stechius.
Kyrkans torn uppfördes 1796. År 1827 o...

Läs mer i eget fönster

År 1725 - 1727 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och sakristia. Kyrkan är i mångt och mycket ett verk av den handlingskaftige prästen Sven Kilhlman.

L Olofsson (Byggmästare)

År 1725 - 1727 Nybyggnad - Sakristia

L Olofsson (Byggmästare)

År 1725 - 1727 Nybyggnad - Korparti

L Olofsson (Byggmästare)

År 1725 - 1727 Nybyggnad - Korsarm/ar

L Olofsson (Byggmästare)

År 1725 - 1727 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1727 - 1727 Invigning
Kyrkan invigs av superintendenten i Karlstad, Joannes Stechius.
År 1740 - 1740 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats med skulpterade figurer av Isac Schullström och listverk av Anders Rang.

Anders Rang (Konstnär - Bildhuggare)

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1778 - 1778 Fast inredning - predikstol

Erik Grund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1796 - 1796 Nybyggnad - Torn
Befintlig fristående klockstapel rivs.
År 1827 - 1827 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan ommålades i annan färg. Bänkinredningen och fönsterbågar - gråblå. Bänkdörrarnas speglar marmorerades i brunt och rött. Innertak och sakristia målades vita.
År 1830 - 1830 Underhåll - golv
År 1841 - 1841 Underhåll - fönster
År 1843 - 1843 Underhåll - exteriör
Tak- och fasadspånen lagades och målades med rödfärg och tjära.
År 1843 - 1843 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster insattes i tornet.
År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel

E A Setterquist &Son (Orgelbyggeri)

År 1867 - 1867 Ändring - ombyggnad, exteriör
Gamla rutor i grönt glas ersattes med klart glas. Fönstren ombyggdes till rundbågade. Spånbeklädnaden ersattes med stående panel som vitmålades.
År 1867 - 1867 Ändring - ombyggnad, interiör
Stor reparation, varvid ny orgelläktare byggdes. Den gamla läktaren för trång.
År 1900 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar.
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i kyrkan.
År 1913 - 1913 Teknisk installation - värme
Kyrkan får två värmeugnar.
År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Omfattande restaurering men bl a invändig ommålning, nytt orgelverk och nytt korskrank.
År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1943 - 1943 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med varmluft från en värmekammare under kyrkans golv. Insättande av grönt glas i korfönstren.
År 1944 - 1944 Ändring
Återinfördes det medeltida krucifixet, som upphängdes på vägg i koret.
År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Konservering av runristade stenar på dopfunt.
År 1969 - 1971 Ändring - ombyggnad
En större restaureringen och ombyggnationen under ledning av arkitekt Carl Hampus Bergman, Stockholm. Fasaderna lagades och ommålades. Invändigt gjordes ett nytt dörrparti mellan vapenhuset och kyrkorummet. Under golvet installerades värmekulvertar. Golvbräder byttes och toalett samt förrådsutrymmen inrättades i vapenhuset. Den på 1940-talet borttagna pelaren vid predikstolen, som tidigare burit upp taket, nytillverkades och sattes åter på plats. Predikstolen flyttades några meter längre ut i kyrkorummet. Bänkarna utbyttes mot nytillverkade och lösa stolar placerades i tvärskeppen och under läktaren. Kyrkorummet fick en ny takbelysning, lampetter av Göran Eriksson, Design & Smide, Stockholm. Sakristian fick ny skåpsinredning och målades. Altaruppsats och predikstol restaurerades av konservator Olle Hellström från Skara. Korskrankets ljusa marmorering övermålades. Kyrkan återinvigdes efter restaureringen 1971.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1971 - 1971 Fast inredning - altarring
Altarringen omklädd.
År 1982 - 1982 Fast inredning - bänkinredning
Bänkdynor.
År 1983 - 1983 Teknisk installation - el
Taklampor under läktaren.
År 1986 - 1986 Underhåll - golv
Mögelangrepp i golvbjälklaget. Detta byts ut.
År 1986 - 1986 Teknisk installation - värme
Utbyte av varmluftssystem till nytt uppvärmningssystem, vattenradiatorer.
År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning sker av kyrkans fasader.
År 1998 - 1998 Teknisk installation - värme
Byte av värmeanläggning. Projektör Svensk klimatstyrning AB.
År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Konservering mässhakar.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2004 - 2005 Ändring - ombyggnad, interiör
I vapenhusets norra del inrymms utrymmen för besökstoalett och ett pentry.
År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Plåttaket ommålas.
År 2007 - 2009 Underhåll - exteriör
Fönsterrenovering, fasadmålning, byte av fasadpanel på torn och sakristia samt renovering av skorsten.

Arne Nilssons Måleri AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2009 - 2009 Underhåll
Orgelrenovering.

Jan Straubel Orgelbyggare (Orgelbyggare)

År 2009 - 2010 Underhåll - exteriör
Fasadmålning, byte av fasadpanel på torn samt renovering fönster.
År 2010 - 2011 Fast inredning - orgel
Renovering av orgel.
År 2011 - 2011 Ändring
Ny färgsättning av entrépartier och knutbrädor.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2017 - 2017 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning plåttak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sandå Måleri AB (Hantverkare - Målare)