Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HERRLJUNGA FÖLENE 14:1 - husnr 1, FÖLENE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FÖLENE KYRKA (akt.)
2003-10-24
Exteriörbeskrivning
Fölene kyrka har en ålderdomlig karaktär med få fönster i skeva smygar och vinda väggar med synliga remstycken runtom. Ett särdrag för denna kyrka är det äldsta fönstrets position strax under takfoten på långhuset i sydväst. Det rektangulära långhuset har på västra nocken i liv med gaveln en liten takryttare med kyrkklocka och ett fullbrett, grunt tresidigt avslutat kor i öster, en liten sakristia åt norr och i väster ett stort vapenhus med port åt väster. Det påfallande lilla tornet är vanligt i Kullings och Gäsene härader, vilket antas bero på att kyrkorna här endast hade en klocka och fick torn dimensionerade därefter. Stenstommen är av natursten i skalmursteknik. Hela kyrkan fick 1946-51 grundförstärkning av cement som skymtar vid sakristia och vapenhus.

FASAD - Fint spritputsade fasader från 1985 av hydrauliskt kalkbruk och vit avslipad marmorballast påslagen för hand, vitkalkade ända ned. Smygarna är slätputsade. Ventilhål med metallgaller finns nertill. Alla gavelrösten är klädda med vitmålad locklistpanel. Ritsar i putsen visar det gamla långhusets sträckning, den igensatta sydportens läge i väster med trapphäll i marken och läget för en igenmurad rundbågad kordörr på södra fasadens östra sida. Kordörren har en ojämnt avslagen utskjutande trappsten utanför vägglivet. I öster kragar fasaden utanför remstycket. Vapenhusets sydvägg är högre i öster än i väster. Mellan västväggens putsade nederdel och träpanelen upptill är en plåtavtäckning av koppar. En metallarmatur är monterad över vindsfönstret på vapenhuset. Takryttaren har ljudluckor åt alla håll utom åt öster med träpanel och vattbrädor.

FÖNSTER - Långhuset har två skeva, närmast stickbågade, fönsteröppningar på var långsida med olika grader av vidgning på smygarna som har solbänkar av naturstenshällar med kopparbleck. Alla fönstersnickerier är gamla med nyare antikglas sannolikt från 1946-51och snickerier målade grå med organisk färg. Det är rundbågade treluftsfönster i T-form med åtta rutor i de raka lufterna och sex i bågen. Det kvadratiska äldsta enluftsfönstret i sydväst under takfoten är spröjsat till nio rutor och sitter i en rak smyg utan solbänk. Koret har ett tvådelat enluftsfönster på var snedställd sida med tolv rutor nedtill och fem i bågen. Sakristian har ett rektangulärt tvåluftsfönster åt norr med mittpost spröjsat till sex rutor per luft. Vapenhuset har ett rektangulärt enluftsfönster åt norr respektive söder spröjsat till nio rutor i djup smyg upp till takfoten, samt ett tvåluftsfönster på vinden åt väster utan mittpost med avfasade hörn upptill, blyspröjsat till tolv rutor i släta träfoder. De rektangulära mindre fönstren har nischtak av bräder putsade med kalkbruk.

PORT - Västporten sitter i en i rak nisch med stenhäll och pardörr av trä från 1946-51 med rak överkant och stort nyckelhål i rombformad nyckelskylt. Dörrbladen har kantställda rutor över hela ytan och är gråmålade liksom karmen. Sakristians dörr från samma tid är enkel med rak överkant i en grund smyg med två blocksteg av huggen natursten utan räcken. Den har en bred profilerad täckmålad grå fiskbenspanel och karm målad i samma färg.

TAK - Sadeltak på alla takfall (utom takryttarens) med valmad spets över koret, täckt av enkupigt tegel från 1946-51. Taksprången är plana och vitmålade liksom vindskivorna. Takryttaren har ett mjukt svängt torntak med fasade hörn täckt av sågade raka spån från 1946-51. Varje sida är dekorerad med spetsiga spån som lagts i ett rombmönster och nedtill sitter spånen som taggig bård. Taket kröns av en smidd spira. Hängrännor och stuprör är från 1950-51 av koppar- eller vit plåt.