Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ARVIKA NY STOM 1:2 - husnr 2, NY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NY KYRKA (akt.)
2003-09-29
Exteriörbeskrivning
Kyrkan, placerad i väst-östlig riktning, byggd i nygotisk stil av tegel består av ett långhus som avslutas i ett förhöjt absidformat korparti med sakristia vidbyggd på korets norra sida. Byggnaden är uppförd i rött tegel med karakteristiska strävpelare och vilar på en sockel av granit. Ett resligt västtorn avslutas med en hög spetsig spira med fyra tureller, allt klätt med kopparplåt. Långhuset har ett brant sadeltak belagt med dalslandsskiffer, vilket bryts upp på vardera takfall två rader av små triangelformade takfönster krönta med gjutna smidesryttare. Väggarna genombryts av fönsteröppningarna med spetsbågeform och grönmålade fönsterbågar. Takanslutningar och regnvattensystemet är av kopparplåt. Strävpelaravslut och fönsterbänkar är utformade av kalksten. Kyrkans huvudport i väster är klädd med koppar.