Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA HÖJENTORP 1:2 - husnr 3, SÖDRA FLYGELN

 Byggnad - Beskrivning

SÖDRA FLYGELN (akt.)
2021-04-27
Exteriörbeskrivning
Södra flygeln byggdes 1814. Båda flyglarna har idag likartade utseende och storlek. Den
exteriöra utformningen är densamma. Byggnaderna är uppförda i en och halv våning,
fasaderna är klädda med vitmålad lockpanel. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt lertegel.
Ingångsdörren mitt på fasaden är en pardörr med ett rombmönster och är grönmålad. På var
sida om dörren sitter två mindre fönster med två rutor. Fönstren i övrigt har fyra rutor och är
grönmålade. Fönstren i gavelspetsarna är något mindre. På den södra gaveln och den södra
långsidan finns en grönmålad enkeldörr med rombmönster. Både fönster och dörrar har en
välvd överdel.