Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VAGGERYD LÄGRET 1:1 - husnr 52, F.D SKULSKJULET

 Byggnad - Beskrivning

F.d Skulskjulet (akt.)
2016-04-18
Exteriörbeskrivning
Skulskjulet ligger på det västra lägret i anslutning till kokhuset, proviantboden och mathallarna. Byggnaden är en enkel konstruktion bestående av grundläggning i form av en betongplatta på mark med förhöjd sockel. På denna är en ramverkskonstruktion av trä klädd med sinuskorrugerad plåt. Byggnaden är avtäckt med ett plåtklätt sadeltak med exteriört synliga snedsågade taksparrar. Takstolen är i gavlarna en fackverkstakstol och i byggnadens mitt ramverkstakstolar. Fasaden är rödmålad medan taket saknar målning.

Byggnaden har två öppningar; en större dörr mot söder där betongsockeln är nedsänkt och en mindre mot norr som är igenspikad. Dörrarna är upphängda på gångjärn av valsat stål vilka kan vara ursprungliga.