Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HUDIKSVALL PRÄSTBORDET 1:1 - husnr 1, IDENORS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Idenors kyrka (akt.), IDENORS KYRKA (akt.)
2005-08
Exteriörbeskrivning
Kyrkan, som till stora delar behållit sin medeltida storlek, består av ett långhus med kor i samma bredd samt en sakristia utbyggd mot norr och ett vapenhus tillbyggt mot väster. Murarna är vitputsade ända ned till mark och försedda med höga rundbågiga fönster. Kyrkans enda ingång är placerad i vapenhuset och utgörs av en hög pardörr med en bred granittrappa framför. Sammanbyggd med denna finns även en vinklade stenbelagd handikappramp med järnräcke som tillkom på 1990-talet. Ovanför porten på västgaveln sitter en järnlykta samt ovanför denna ett stort runt fönster. Högt upp på kyrkans östra gavel sitter en nästintill klotformad utskjutande sten inmurad, vilken satts i samband med hedniska gravklot som är kända från andra Hälsingekyrkor, även om denna stens funktion ej är känd. Takfoten och vindskivorna är tjärade och avslutas med dekorativa runda utsmyckningar i trä. Sakristian har två fyrkantiga relativt små fönster med blyspröjsade rutor och stormjärn. Vapenhus, långhus och kor täcks av branta sadeltak medan sakristian har ett valmat tak. Alla takfall, som tidigare var spånklädda, är sedan 1800-talets slut täckta med falsad plåt målad i svart kulör. Långhusets och korets gemensamma tak pryds av tre höga järnspiror med kopparklot vilka dekorerats med en stjärna, en drakliknande vindflöjel, respektive en krona, i toppen. På takets nock återfinns även en plåtinklädd skorsten med profilerat krön. Vapenhusets tak ombyggdes vid en stor ombyggnad i början av 1900-talet.