Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG VASASTADEN 12:2 - husnr 1, ODD FELLOW

 Byggnad - Beskrivning

Odd Fellow (akt.), Vasagatan 9 (akt.)
2014-11-04
Exteriörbeskrivning
Friliggande trevåningsbyggnad med nyklassicistisk villakaraktär. Bottenvåningen är i rusticerad puts, och de övre våningarna är klädda i rött tegel. Byggnaden har typiska utskjutande frontoner på två sidor. Mot Vasagatan är den helt utförd i puts med rik dekor och en balkong på första våningen. Rik putdekor finns också på den övriga fasaden på taklisten och i fönsteromfattningar. Taklisten är kraftigt markerad runt hela byggnaden och hörnkedjorna är i rusticerad puts. Huset har en kraftig attika-våning med små fönster och ett högt putsat fält med sällskapets namn skrivet på.

Till fastigheten hör också en bevarad grön förträdgård avgränsad med ett järnstaket.