Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG VASASTADEN 12:1 - husnr 1, VASAGATAN 7-NEDRE FOGELBERGSGATAN 2

 Byggnad - Beskrivning

Vasagatan 7-Nedre Fogelbergsgatan 2 (akt.)
2014-10-27
Exteriörbeskrivning
Bostadshus i sex våningar med uppglasad bottenvåning. Över det en våning i rusticerad slätputs, varpå de övriga våningarna har fasader i gult förbländertegel. Karaktäristiskt för byggnaden är det tornparti som finns centralt placerat på byggnadens mittrisalit. Fönstren har omfattningar speciellt putsade i en klargrön kulör. Viktiga detaljer är även ett fält med keramikplattor och stuckfält som finns ovanför en vånings fönster och i väggytorna mellan översta våningens fönster.

Centralt på byggnadens fasad mot Vasagatan finns en klassicerande portal i röd kalksten. Fyra pilastrar ”bär” en fronton. I portiken finns en huggen sköld.