Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM SILKESMASSAN 9 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2009-02-26
Exteriörbeskrivning
Radhus från början av 1950-talet. Byggnaden bevarar sin ursprungliga karaktär.

Sockel – Slät, grå
Fasad –Spritputs. Röd på framsidan, beige på baksidan, vit på gaveln. Vit slätputs vid indrag och vid utskjutande fönster samt hörnkedjor.
Entréer / Dörrar – Gjuten trappa belagd med stenskivor, som leder upp till en halvt indragen altan. Svarta smidesräcken. Lackad paneldörr med en ruta upptill. På baksidan finns en dörr av blå panel, med ruta upptill.
Fönster – En- till treluftsfönster av vitmålat trä. Tvåluftsfönster med sidoställd mittpost. På övervåningen finns ett stort, något utskjutande, treluftsfönster med högt placerad tvärspröjs.
Altan/Balkong/Terrass – Indragen balkong med smidesräcke och brädfront. Altan under balkongen.
Övrig byggnadsdel –
Förändringar – Garage igensatt med blå panel, fönster och dörr.