Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM FILTSKIVAN 39 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2009-03-20
Exteriörbeskrivning
Tre radhuslängor uppförda 1964 efter ritningar av Immanuel Häusler. Radhusen är uppförda i två våningar och två av längorna (Filtskivan 23-30, 48-55) har souterrängvåning.
Sockel – gjuten betong
Fasad – Ursprunglig ädelputs i beige kulör
Entréer / Dörrar – Ursprungliga trädörrar.
Fönster – En- och tvåluftsfönster, ursprungliga träbågar i vit kulör.
Altan/Balkong/Terrass – Indraget fasadliv i sydväst, balkong på första och andra våningen längs hela fasaden, uteplats i souterrängplan. Den mittersta radhuslängan (Filtskivan 32-47), som saknar souterrängvåning, har endast en balkong.
Ursprungliga, brunmålade träräcken på balkonger, ursprungliga glasade balkong- och altandörrar.
Övrig byggnadsdel – Gavelradhusen på längan längs Långåkersväder (Filtskivan 23 och 30) har vidbyggda garage.
Förändringar – Betongpannor på Filtskivan 23-30. Utbytt garageport på Filtskivan 30.