Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM NYBODAHEMMET 31 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2009-11-19
Exteriörbeskrivning
Tegelbyggnad från 1930-talet, ursprungligen del av ett barnhem, idag uppdelat i radhusenheter. Detta är den norra delen av radhuslängan. Huskroppen är uppförd i två våningar.

I nordväst är byggnadskroppen sammanbyggd med en ursprunglig tegelmur som löper norr och väster om radhuslängans halvöppna gård. Mot väster finns en ej ursprunglig uteplats med mark i rött tegel.

SOCKEL- grå betong.

FASAD- rött tegel i munkförband.

ENTRÉER/DÖRRAR- mot öster. Ej ursprunglig glasad dörr i vitt trä med överljus, skärmtak i svart plåt. Glasade uteplats- och balkongdörrar i vitt trä, ej ursprungliga.

FÖNSTER- vitt trä. Tvåluftsfönster i vitt trä, oftast med mittpost. I bottenvåning även sexdelade fönster. Ett nytt fönster på fasad mot norr.

BALKONG/ALTAN- på fasad mot väster, med svart smidesräcke. Sannolikt ej ursprunglig.

ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- i nordväst är byggnadskroppen sammanbyggd med en ursprunglig mur, norr och väster om radhuslängans halvöppna gård. Muren har betongsockel och är utförd i rött tegel med plåtavtäckning. Regelbundna öppningar med svarta smidesräcken i nederdel.

På fasad mot öster i bottenvåning ett burspråk med koppartak.

TAK- flackt sadeltak, svart plåt. Svart plåtskorsten.

FÖRÄNDRINGAR- nya dörrar, skärmtak, några nya eller bytta fönster, uteplats.