Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG VASASTADEN 12:17 - husnr 1, TOMTEHUSET

 Byggnad - Beskrivning

TOMTEHUSET (akt.)
2014-10-09
Exteriörbeskrivning
Mindre, friliggande villabyggnad i två våningar. Fasader i puts med gula tegelfält och kalkstensdetaljer. På byggnaden finns ett burspråk i hörnet Vasagatan/Viktoriagatan och en speciell mittrisalit mot Vasagatan med fönsteromfattningar i snidat trä på första våningen. Takfoten i trä är kraftigt utskjutande och dominant i fasaden. På fasaden mot Viktoriagatan finns en karaktäristisk fritrappa med dekorativa järnräcken som leder upp till huvudentrén. Över ingången finns ett flackt sadeltak i järn och glas som hålls uppe av två smala smidespelare.

Ett mycket värdefullt inslag på fasaden, som också gett byggnaden dess namn, är de målningar bland annat på tomtar som fotograferar och läser tidning som finns i fält runt huset. Dessa skulle avspegla de verksamheter husets första invånare ägnade sig åt.

Framför byggnaden finns en nu stenlagd förträdgård med stolpar i natursten och staket i järn.