Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE VÅMB 30:97 - husnr 1, VÅMBS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VÅMBS KYRKA (akt.)
2002-09-11
Exteriörbeskrivning
VÅMBS KYRKA - Våmbs lilla medeltida kyrka består av rektangulärt långhus, i öster ett lägre och smalare, rakt avslutat kor, halvrund, lägre och smalare absid samt västtorn. Kyrkan uppfördes under tidig medeltid, västtornet troligen ca 1200. Exteriören och planen är mycket välbevarad.
FASAD - Fasaden består av oputsade kalkstenar i jämna skiftningar. Fogarna har ristade markeringar. Fönster och dörrar är har omfattningar i form av kantställda kalkstenar. Tornets nederdel har kantkedja av större gråstenar i väster. I norr och söder har tornet en gesims av två lager tunna kalkstensskivor i höjd med långhusets takutsprång. Under gesimserna blir tornet något bredare.
PORT - Kyrkans huvudingång i väster består av en rundbågad dörr av svartlaserade, horisontella brädor. Dörren, från 1900-talets mitt, har smidda, vegetativt utformade järnbeslag, rombisk nyckelskylt och dragring av järn. Dörren är placerad i en rundbågad nisch. Framför porten är en tresidig kalkstenstrappa med två steg plus avsats och på båda sidor järnräcken utmed fasaden. En senmedeltida dörr i västra delen av sydfasaden har järnbeslagen framsida. Breda, horisontella järnband är fästa omlott med dekorativa nitar. Dörren har dragring och rombisk nyckelskylt med hjärtformade spetsar. Dörren är placerad i rundbågad nisch med en kalksten framför.
FÖNSTER - Kyrkan har i långhus /kor två smala, rundbågiga fönster mot söder och två mot norr. Ytterbågarna är indelade i smårutor genom blyspröjsar. De är placerade i rundbågiga nischer med sluttande solbänkar av kalksten. Absiden har i öster ett mindre fönster med nedre delen spröjsad i kvadratiska rutor medan övre delen har strålformad spröjsning. I tornet finns mycket smala och små rektangulära, treluftiga fönster, placerade i djupa nischer - två i norr, två i väster och tre i söder. De fyra medeltida ljudgluggarna är dubbelvälvda. På varje sida finns två rundbågade öppningar, åtskiljda av skulpterad mittkolonnett med tärningskapitäl. Varje gluggpar är i sin tur placerat i en rundbågad nisch med solbänk av kalksten.
TAK - Såväl långhuset som kor och absid har spåntäckt sadeltak, varav absidtaket är valmat mot öster. Tornet kröns av ett järnkors med smidda dekorativa detaljer.