Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM ISKARNEVALEN 1 - husnr 2, VÄSTERTORPSSKOLAN

 Byggnad - Beskrivning

VÄSTERTORPSSKOLAN (akt.)
2005-04-20
Exteriörbeskrivning
Skolbyggnad från 1950 som består av två sammanlänkade volymer varav en med kvadratisk plan med inre ljushall samt en långsträckt byggnad med rektangulär plan. Mot öster är byggnaden sammanlänkad med byggnad nr 3 genom en öppen pergola. Skolan är ursprunglig till karaktären, mindre förändringar har dock genomförts som utbytte av portar och tillbyggnader för ventilationstrummor.
SOCKEL- betong.
FASAD- takfris i tegel.
ENTRÉ/DÖRRAR- Entré mot väster med skärmtak av koppar, utbytt port av aluminium med sidoljus. Entré på fasad mot öster i loggia med aluminiumport. Portar generellt utbytta
FÖNSTER- En-, två- och femluftsfönster, T-postfönster samt parställda T-postfönster. Fem fönster på andra våningen, på fasad mot väster är markerade genom murad tegelomfattning och träbröstning. Vita ursprungliga träbågar.
TAK- Ljushallen har ljusinsläpp i form av en lanternin med omgivande pelare/skorstenar i gult tegel.
ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- Fönsterburspråk b la i trapphus.
INTERIÖR- I skolan finns konstnärliga utsmyckningar av Vera Nilsson och Svend Otto S.