Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM GEMAKET 4 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2004-11-10
Exteriörbeskrivning
Punkthus från 1950-talet som har förändrats genom ändring av takform och utbyte av balkongfronter.

SOCKEL- spritputsad.

ENTRÉ/DÖRRAR- Lackad eller fernissad trädörr med två rutor, överljus och sidoljus. Omfattning av granit.

FÖNSTER- En- och tvåluftsfönster. Ursprungliga vita träbågar. Fönsterdörrar till balkong är utbytta.

TAK- Utvändig avrinning med stuprör. Taksarg inklädd med plåt.

ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- Fem garage i souterrängvåning med dubbelportat av gråmålad karosseripanel. Tre balkongrader på fasad mot öster och väster. Indragen balkong med något utskjutande bottenplatta. Ej ursprungliga balkongfronter av trapetskorrugerad glasfiber, räcke av aluminium. Skärmtak över översta balkongen. Väggparti i balkong är slätputsat. Två balkonger har glasats in. Fasad mot söder lägenhet i souterrängvåning med fönsterdörr och stenlagd uteplats med spaljé.