Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM HAMMARBYHÖJDEN 1:1 - husnr 43, HAMMARBY RADIOLÄNKTORN

 Byggnad - Beskrivning

HAMMARBY RADIOLÄNKTORN (akt.)
2006-11-22
Exteriörbeskrivning
Hammarby radiolänktorn, uppfört på 1980-talet.

SOCKEL - Tornets bas har en kvadratisk plan och är utbrett nertill med mönstergjutna betongelement med horisontella linjer efter gjutformen. I varje hörn vid basens fot ligger en blankpolerad röd natursten, placerade som hörnstenar.
FASAD - Sockelns betongelement sluts samman upptill där de övergår i tornkroppens åttkantiga form. Tornkroppen utgörs av delvis släta och delvis vertikalt randade betongelement. Mellan varje varv av betongelement finns lister med små fönsteröppningar i varje hörn. På sockeln samt nertill på tornkroppen finns olikfärgade luckor i rött, blått och gult, de utgör bombskydd för ventilationsöppningarna i fasaden. Upptill på tornkroppen finns fyra runtgående balkonger, den översta och understa med kvadratisk form, de två mellersta med åttkantig form. Balkongerna bärs av korsande balkar som bildar ett geometriskt mönster synligt underifrån.
ENTRÉ/DÖRRAR - Markerat långsmalt, kopparklätt entréparti mot norr. Ett runt fönster högst upp samt två runda blinderingar längre ner. Entrépartiet flankeras av fyra små kvadratiska fönster.

Källa: Ulrika Sahlsten och "Radiolänktorn - Hammarby", i Arkitektur nr 6 - 1998, s 16.