Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM BOKKAMMAREN 5 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2004-11-02
Exteriörbeskrivning
Punkthus från 1950-talet.

SOCKEL- grå spritputs.

FASAD- Vertikala lister i vit slätputs artikulerar fasaden. Taksarg och vindsvåning inklädd med trapetskorrugerad plåt.

ENTRÉ/DÖRRAR- Svagt indragen entré med omfattning och väggparti klätt med marmorskivor (vit). Aluminiumport med en ruta, två sidoljus med två rutor samt överljus.

FÖNSTER- Tvåluftsfönster med sidoställd mittpost. Ursprungliga vitmålade träbågar, grönmålade karmar.

ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- På fasad mot väster och öster; en balkongrad. Mot söder; parställda balkonger. Fronter av småsinuskorrugerad beige aluminium/glasfiber. Svartmålat järnräcke. Front genombruten med svarta räckespinnar. Översta balkongen är försedd med skärmtak.