Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 131

 Byggnad - Beskrivning

2007-10-31
Exteriörbeskrivning
Långsmalt avträde/vedbod, sannolikt uppfört i slutet av 1800-talet, är placerat väster om gårdens bostadshus, i en slyig södersluttning. Huset förefaller idag användas som vedbod och har vid något tillfälle vidbyggts åt väster med en byggnadsdel med fasad i korrugerad plåt.

FASAD- stående locklistpanel, falurödmålad. Sinuskorrugerad plåt samt takplåt, pannplåt, som fasadmaterial i den västra delen.

ENTRÉER/DÖRRAR- Tre enkla avträdesdörrar mot söder i den östra delen. Utförda i svartmålat trä med smidesbeslag.

FÖNSTER- Över dörrarna små liggande träfönster, rödmålade med spröjs.

TAK- Pulpettak med trapetskorrugerad plåt.

FÖRÄNDRINGAR- Tillbyggt mot väster.