Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG NORDSTADEN 12:1 - husnr 1, OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM)

 Byggnad - Beskrivning

OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM) (akt.), Ostindiska huset (akt.), Göteborgs museum (Göteborgs stadsmuseum) (akt.)
2007-10-12
Exteriörbeskrivning
Byggnaden sträcker sig genom hela kvarteret. Byggnaden är uppförd i fyra våningar. Huvudbyggnaden med flyglar är uppförd i gult tegel. Mot Norra Hamngatan har fasaden kalkstensdekor i relief i frontespis, fönsteröverstycken samt runt entrépartiet. Wilsonska flygeln i norr har mönstermurade fasader. Flygelns översta parti har väggmålningar på putsade fält mot gården utförda av arkitekten Yngve Rasmussen och hans bror dekorationsmålaren T Rasmussen. Motiven anknyter till de samlingar som fanns i museet vid denna tid bl a inom ämnena konst, konstslöjd, zoologi, etnologi, fornkunskap samt botanik. Vid ombyggnaden 1896 pryddes övriga gårdsfasader med gjutna medaljonger föreställande kända svenska vetenskapsmän och konstnärer.