Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 66, BIOLOGISKA MUSEET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BIOLOGISKA MUSEET (akt.)

1893 - 1893

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Hazeliusporten 2

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Museet uppfördes efter ritningar av arkitekten Agi Lindegren. Lindegren valde för byggnaden ett stiluttryck som i hög grad påminner om norska stavkyrkor, vilket är synligt bland annat genom det branta takfallet och ornamentiken kring byggnadens portal. Byggnaden har en till viss del synlig stolpkonstruktion men domineras av spånklädda väggar och tak. Takfallet har utmärkande takfönster som ger ljus till den inre panoramautställningen. Takfönstren har sedan byggnadens tillkomst vid återkommande tillfällen förändrats, men behållit sin påtagliga placering och funktion.

Stomme

Inventeringsår Okänt

  • Trä - Stolpverk
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Trä - Spån
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Trä - Spån
Interiör

Inventeringsår Okänt

Byggnadens inre präglas i stort av den panoramautställning som återfinns på byggnadens övre våning och som beskådas genom ett observatorietorn. Ut

Läs mer i eget fönster