Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL RÖKLAND 1:26 - husnr 3, ALNÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4085-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALNÖ GAMLA KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1299

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Alnö
Alnö församling
Härnösands stift
Alnövägen 85A

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Alnö gamla kyrka är en medeltida kyrka i sten uppförd under romansk tid. Kyrkan är en-skeppig med lägre och smalare rakslutet kor. Sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, båda tillbyggda under 1400-talet. Grundplanen är mycket oregelbunden. Dess orientering är inte fullt öst-västlig, troligen p g a markens lutning. Vapenhuset sluter till kyrkan utan förband. Sydportalen är avsmalnande uppåt.

Kyrkan är uppförd av gråsten med sk skalmurar. I valven, valvpilastrarna, fönster- och dörr-omfattningarna finns tegel, mått 25x14,5 cm, med obetydliga variationer. Ytterväggarna är omputsade i vitt vid restaurering 2003. Detta gäller dock..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Puts

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Vit
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Sadeltak
 • Takryttare

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår Okänt

Framför entrén till förhuset är markytan stensatt med olikformig natursten. Förhusbyggnaden i trä har en gulmålad entrédörr i norr, pardörr med tv

Läs mer i eget fönster