Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 341 Ny sökning Tillbaka till sökning

SF2007_0026_04.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1800 - 1899

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Spånga-Kista församling
Stockholms stift
Granby 1

Registrerade utan huvudgrupp - Uthus

Registrerade utan huvudgrupp - Uthus

Exteriör

Inventeringsår 2007

Uthus beläget på Granby gårdstomts nordvästra del, på en liten stenig knalle ett fyrtiotal meter från boningshuset. Panelklädd timmerstomme. Huset har nytt korrugerat plåttak över det gamla spåntaket men är annars i ett påfallande ålderdomligt skick. Gavlarna lutar; huset förefaller vara i behov av viss upprustning.

SOCKEL- gles stengrund.

FASAD- stående locklistpanel, falurödmålad eller svartmålad. Knutlådor, röd- eller svartmålade. Delvis synlig timmestomme på fasaden mot öster, rödmålad.

ENTRÉER/DÖRRAR- på fasaden mot öster två dörröppningar, den södra med sentida dörr i liggande svartmålad träpanel och blanka beslag, den norra..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

  • Trä - Liggtimmer
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

  • Trä - Träpanel, locklistpanel
Färg

Inventeringsår 2007

  • Röd - slamfärg
Takform

Inventeringsår 2007

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

  • Plåt - Trapetskorrugerad
Våningar

Inventeringsår 2007

  • 01