Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTIANSTAD FJÄLKINGE 206:1 - husnr 1, MAGASINSBYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning

2014 jan-maj 371.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MAGASINSBYGGNAD (akt.)

1918 - 1918

Skåne
Kristianstad
Skåne
Fjälkinge
Fjälkinge församling
Lunds stift
Monopolvägen 11

Industri - Magasin

Industri - Magasin

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Magasinet har en bottenvåning i rött tegel och där över en träkonstruktion klädd med liggande röd träpanel samt eternittak. Vindskivor, knutbrädor och fönsteromfattningar är vitmålade. Magasinet är välbevarat till sin karaktär men har genomgått tillbyggnader samt ändringar på 1940-talet och 1970-talet. Invändigt karaktäriseras magasinet av ljusa öppna våningsplan med en synlig bärande konstruktion i trä. I golvet finns stora luckor som användes för att flytta tobaken mellan våningsplanen. Golvet består av omålade trägolv och innertaket är klätt med träpanel. Färgsättningen är vit med ljust gråblå detaljer.

Stomme

Inventeringsår Okänt

  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Tegel
  • Trä - Träpanel, liggande
Färg

Inventeringsår Okänt

  • Röd
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Asbestcement - Plattor