Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK GENERATORN 6 - husnr 1, STÄMMEMADS KRAFTSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning

P1030392.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STÄMMEMADS KRAFTSTATION (akt.)

1896 - 1898

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Kinna
Kinna församling
Göteborgs stift
Mor Kerstins väg 46B

Industri - Kraftstationsbyggnad

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftstationsbyggnad

Exteriör

Inventeringsår 2015

Kraftstationen är uppförd som två byggnadskroppar – med underbyggnad av betong och överbyggnad av tegel. Båda byggnadsdelarna har sadeltak täckt med svart trapetskorrugerad plåt.

Den äldre är tidstypisk för sena 1800-talets industriarkitektur. Den har väggar av rött tegel med en utkragande takgesims bestående av en utkragande tandad trappstegsfris, segmentbågsformade fönsteröppningar krönta av mönstermurat tegel. Fönstren har varierad form – rektangulära, rundbågiga, runda och segmentbågiga. Vissa har T-post utan spröjs, andra är spröjsade medan några är igensatta. Igensättningen har skett på olika sätt – med aluminiumdurkplåt, skivor..

Läs mer i eget fönster

Interiör

Inventeringsår 2015

Väggarna är slätputsade i en grå kulör. Innertaket utgörs av stora vitgrå skivor. Golvet i maskinhallen är täckt med svart-vita diagonalställda kv

Läs mer i eget fönster