Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS NOLBY 37:8 - husnr 9003 Ny sökning Tillbaka till sökning

stapel, neg.nr. B961_067:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1994 - 1994

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Alingsås
Alingsås församling
Skara stift

Religionsutövning - Klockstapel - Öppen

Religionsutövning - Klockstapel - Öppen

Exteriör

Inventeringsår 2005

KLOCKSTAPEL - Klockstapeln utgörs av fyra stolpar av fyrkantsvirke som stöttas av åtta strävor. Dessa är förankrade i en betongsockel och bär ett tälttak, klätt med skiffer. I stapeln hänger en klocka med elektrisk ringning. Klockan är gjuten 1776 av Nils Billsten i Skara och hängde till 1937 i Alingsås stadskyrka då den togs ur bruk och 1965 flyttades till Nolby gravkapells klockstapel. Ovan och nedan klockan sitter träreglar mellan stolparna. Allt virke är tjärat.

Stomme

Inventeringsår 2005

  • Trä - Stolpverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

  • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2005

  • Impregneringsbehandlad
Takform

Inventeringsår 2005

  • Tälttak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

  • Sten - Skiffersten