Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BÅSTAD SLÄTTARÖD 11:7 - husnr 7, KLINTAHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Del av Klintahuset fr öster, .JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLINTAHUSET (akt.)

1836 - 1836

Skåne
Båstad
Skåne
Västra Karup
Västra Karup-Hovs församling
Lunds stift
Bäckebrovägen 46

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Klintahuset är en smal, låg vinkelbyggd envåningslänga med branta sadeltak och väggar uppförda i en blandning av skiftesverk och korsvirke. Byggnadens långsida åt söder och gavlarna är putsade. Långsidan åt norr har stående träpanel. Den på skifteskartan identifierade byggnaden har de ungefärliga måtten 17 gånger 5 meter, vilket stämmer väl med huvudbyggnadens mått, 17,6 gånger 4, 4 meter.
Klintahuset kan enligt uppgift ursprungligen varit ett från Branten vid Båstad år 1828 utflyttat soldattorp.(Karin Falkmer 2004). Till huvudbyggnaden är tillfogad en vinkelbyggnad. När denna tillkommit går inte att avgöra. Byggnaden är uppförd i gråsten,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

  • Trä - Korsvirke
  • Trä - Skiftesverk
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Puts
  • Trä - Träpanel, stående
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

  • Plåt - Sinuskorrugerad
Interiör

Inventeringsår Okänt

Huvudbyggnaden består av förstuga, kök, dagligstuga, sovrum, loge och snickeri, samt en inbyggd bakugn. Åt norr finns får- och hönshus. Vinkelbygg

Läs mer i eget fönster