Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO EKEBERG 1:7 - husnr 2, LILLKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3. exteriör, norra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LILLKYRKA KYRKA (akt.)

1100 - 1225

Örebro
Örebro
Närke
Lillkyrka
Glanshammars församling
Strängnäs stift
Lillkyrka 226

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Lillkyrka kyrka har ett rektangulärt långhus med rundat korutsprång i öster, sakristia i norr och torn i väster.

Tak: Långhuset är täckt av ett brutet tak med ett rundat takfall över korutsprånget, sakristian täcks av ett valmat tak. Samtliga tak är täckta med skiffer. Tornhuven med öppen lanternin är klädd med kopparplåt. Lanterninen kröns av ett förgyllt kors på en kula. Hängrännor och stuprör är av koppar.

Fasad: Kyrkan är spritputsad med slätputsade listverk och omfattningar, samtliga är avfärgade i vitt. Sockeln är påmålad i grått. Långhuset har en profilerad taklist och tornet har en putsad takfris med konsoler och i övrigt..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Mansardtak
 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster