Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ÅRSTABERG 2 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG009570.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1904 - 1904

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Sjöviksbacken 60

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Konstnärligt skapande - Ateljé

Exteriör

Inventeringsår 2009

Före detta Årsta Folkskola i södra Liljeholmen, en träbyggnad i en och en halv våning med källare. Huset är långsträckt och har en strikt symmetrisk planform som bildar ett tillplattat H, med två tvärställda delar i var ände vilka skjuter ut mot norr och söder. Mellan dessa utskjutande delar bildas två skyddade ”gårdsrum” vid husets mittparti. Planformen ger huset sex gavlar; två mot norr, två mot söder, en mot väster och en mot öster.

SOCKEL- grå puts

FASAD- rödmålad träpanel. Liggande slät träpanel. Stående slät panel på fasad mot söder (denna sannolikt ej ursprunglig). Vitmålade snickerier; sockelbräda, bjälklagslist, listverk,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

  • Trä - Regelverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

  • Trä - Träpanel, stående och liggande
Färg

Inventeringsår 2009

  • Röd
  • Vit
Takform

Inventeringsår 2009

  • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

  • Plåt
Våningar

Inventeringsår 2009

  • 01
  • Halvvåning
  • Källare