Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NYBODAHEMMET 31 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG009548.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1936 - 1938

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Idaborgsvägen 11

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem och mödrahem

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Exteriör

Inventeringsår 2009

Tegelbyggnad från 1930-talet, ursprungligen del av ett barnhem, idag uppdelat i radhusenheter. Detta är den norra delen av radhuslängan. Huskroppen är uppförd i två våningar.

I nordväst är byggnadskroppen sammanbyggd med en ursprunglig tegelmur som löper norr och väster om radhuslängans halvöppna gård. Mot väster finns en ej ursprunglig uteplats med mark i rött tegel.

SOCKEL- grå betong.

FASAD- rött tegel i munkförband.

ENTRÉER/DÖRRAR- mot öster. Ej ursprunglig glasad dörr i vitt trä med överljus, skärmtak i svart plåt. Glasade uteplats- och balkongdörrar i vitt trä, ej ursprungliga.

FÖNSTER- vitt trä. Tvåluftsfönster..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

  • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

  • Tegel
Färg

Inventeringsår 2009

  • Röd
Takform

Inventeringsår 2009

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

  • Plåt
Våningar

Inventeringsår 2009

  • 02