Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NYBODAHEMMET 62 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG009531.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1936 - 1938

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Nybodaringen 39, Nybodaringen 41

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem och mödrahem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Exteriör

Inventeringsår 2009

Tegelbyggnad från 1930-talet, ursprungligen del av ett barnhem, idag bostadshus. Uppfört i tre våningar. Vänder sina entréer mot en gårdsplan i öster, med vändgata och lekplats. Fasaden mot väster vetter mot sluttande vildvuxen gräsyta med inslag av berg i dagen. Här en ej ursprunglig uteplats lagd med betongplattor. Huset är i söder sammanbyggt med Nybodahemmet 13, genom en lägre länkdel med entré. I norr förbinds huset med Nybodahemmet 62, hus 1 genom en ej ursprunglig hög bullerskärm i glas, aluminium, tegel och betong.

SOCKEL- grå betong.

FASAD- rött tegel i munkförband.

ENTRÉER/DÖRRAR- mot öster, entré med dubbeltrappa..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

  • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

  • Tegel
Färg

Inventeringsår 2009

  • Röd
Takform

Inventeringsår 2009

  • Pulpettak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

  • Plåt
Våningar

Inventeringsår 2009

  • 03