Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD GAMLA STADEN 3:2 - husnr 1, MARIESTADS JÄRNVÄGSSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning

18047S_1 Mariestads station_SL_ 20080807_002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARIESTADS JÄRNVÄGSSTATION (akt.)

1908 - 1909

1908 - 1909

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Mariestad
Mariestads församling
Skara stift
Nygatan 24

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Stationshus

Exteriör

Inventeringsår 2006

Mariestads station är en stenbyggnad med huvudsakligen två våningar. Bottenvåningens långsidor har tio fönsteraxlar inräknat öppningar för entré och övriga dörrar. Fasaden består upp till halva fönstrens höjd av gulbränt tegel lagt i koppförband medan byggnadens övre del täcks av en slätputs i beige kulör. Närmast marken finns en sockel av röd krysshamrad granit, marken närmast väggen är på östra sidan av byggnaden täckt av en rad grå kalkstensskivor. Fasaden avdelas mellan puts och tegel av ett horisontellt band av gulgrå kalksten. Ovanför kalkstenen avslutas bottenvåningens fönster med en omfattning i form av en rundbåge av tegel...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

  • Murverk - Tegel, koppförband
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

  • Puts - Slät
  • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2006

  • Beige
Takform

Inventeringsår 2006

  • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

  • Takpannor - Glaserade
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

  • Frontespis
Våningar

Inventeringsår 2006

  • 02
Interiör

Inventeringsår 2006

Bottenvåningens mittersta del utgörs av väntsalen. Av äldre bevarade interiörer återstår ett kalkstensgolv. I den södra delen av byggnaden har und

Läs mer i eget fönster