Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS NOLBY 37:8 - husnr 1, NOLBY GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell, neg.nr. B961_067:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NOLBY GRAVKAPELL (akt.)

1961 - 1961

1961 - Okänt

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Alingsås
Alingsås församling
Skara stift
Knektegårdsgatan 10

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Exteriör

Inventeringsår 2005

NOLBY GRAVKAPELL - Det modernistiska gravkapellet utgörs av en kvadratisk ceremonisal med central tältformad lanternin. Längs västra delen av dess norra sida finns en lägre utbyggnad med förråd och toalett. Denna fortsätter som en pergola åt väster och avslutas med en klockstapel vid sitt sydvästra hörn. Genom sin höjd kontrasterar klockstapeln mot den i övrigt låga och markbundna anläggningen. Pergolan har en rätvinklig arm åt söder längs kapellets västra sida. Denna är sedan 1981 inglasad. Från kapellets sydöstra del skjuter den lägre krematoriedelen ut i rät vinkel. Denna länga har souterrängvåning emedan terrängen sluttar åt sydost...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Betong
 • Betong - Pelare
 • Murverk - Tegel, blockförband

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Tegel - Fasadtegel, kalksandsten
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2005

 • Plantak
 • Pulpettak
 • Tälttak

Inventeringsår 1995

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Papp
 • Plåt - Koppar
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
 • Souterrängvåning
Interiör

Inventeringsår 2005

NOLBY GRAVKAPELL - Gravkapellet består av en kvadratisk ceremonisal med förråd och sidoingång med toalett i norr. Åt söder finns en krematorieläng

Läs mer i eget fönster