Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS SEGLORA 1:13 - husnr 1, SEGLORA GAMLA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SEGLORA GAMLA PRÄSTGÅRD (akt.)

1793 - 1793

1793 - Okänt

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Seglora
Seglora församling
Skara stift
Kyrkbyn 1

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad - Prästbostad

Exteriör

Inventeringsår 2007

Prästgården är uppförd i timmer och klädd med stående locklistpanel. Fasaden är målad med falu rödfärg. Sadeltaket med avvalmade gavelspetsar klätt med enkupigt lertegel. Fönstren på nedre våningsplanet har fyra lufter samt överluftsfönster. Fönstren på övervåningen har fyra lufter. Fönsterbeslagen är av varierande ålder, varav flera är äldre smidesbeslag. På väst- respektive östfasaden finns ett blindfönster. I vardera gavelröstet finns ett lunettfönster. På västfasaden finns fundamentet efter en veranda.

Stomme

Inventeringsår 2007

  • Trä - Liggtimmer
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

  • Trä - Träpanel, locklistpanel
Färg

Inventeringsår 2007

  • Röd - slamfärg
Takform

Inventeringsår 2007

  • Sadeltak - Med valmad spets
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2007

  • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Våningar

Inventeringsår 2007

  • 02
  • Vind - Oinredd
Interiör

Inventeringsår 2007

Prästgården inrymmer förstuga, sal, fyra rum och kök i bottenvåningen samt sex rum på övervåningen. Prästgårdens fasta inredning i form av väggpan

Läs mer i eget fönster