Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSKRONA AUGERUM 1:15 - husnr 6, EKENS OCH BOKENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Eken och Boken, exteriör.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKENS OCH BOKENS KAPELL (akt.)

1977 - 1980

1977 - 1980

Blekinge
Karlskrona
Blekinge
Augerum
Lyckå församling
Lunds stift
Ferbers väg 2

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2020

Huvudbyggnaden, som utöver Ekens och Bokens kapell även inrymmer krematoriet, väntrum, bisättningsrum och personalutrymmen, är uppbyggd av ett flertal asymmetriskt placerade och sammanlänkade byggnadskroppar och skärmtak. Från parkeringen i norr nås en centralt placerad kistmottagningsplats som genom plank avskiljs från de flankerande gångvägar som under skärmtak leder besökarna in mot Ekens kapell i väster respektive Bokens kapell i öster. Kapellen utgör högdelar med dubbla takfall bland de i övrigt lågt hållna byggnadsdelarna. Fasaderna är genomgående klädda med gråmålad stående lockpanel. Samma panel återkommer i avgränsande plank...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2020

  • Trä - Regelverk

Inventeringsår 1999

  • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2020

  • Trä - Träpanel, lockpanel

Inventeringsår 1999

  • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2020

  • Grå
Takform

Inventeringsår 2020

  • Pulpettak

Inventeringsår 1999

  • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2020

  • Plåt - Koppar
Våningar

Inventeringsår 2020

  • 01
Interiör

Inventeringsår 2020

Interiör De båda kapellen är utformade som pendanger till varandra, med spegelvänd planlösning och identiska ytskikt. Bokens kapell är något mind

Läs mer i eget fönster