Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

449-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALVA KYRKA (akt.), ALVA KYRKA (akt.)

1225 - 1250

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Alva
Alva, Hemse och Rone församling
Visby stift
Alva kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2015

Kort beskrivning av kyrkobyggnaden
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av ett kor med absid, sakristia, långhus samt ett torn.
Ytterväggar, murverk och fasader
Murarna är merendels uppmurade av sandsten, kalksten förekommer främst i portalernas omfattningar.
Putsen på torn, långhus, kor och absid är utförd med ett fett kalkbruk som mera har karaktär av brett utstrukna fogar än traditionellt putsskikt. Putsen är avfärgad med vit kalkfärg. Sakristian har ett tunt kalkputsskikt, också det avfärgat med kalkfärg. Hela kyrkan med undantag av sakristian omges av skråkantade socklar.
Tornhuv och yttertak
Tornhuven är åttasidig med..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2015

 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1998

 • Murverk - Natursten, sandsten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2015

 • Puts - Kalkputs

Inventeringsår 1998

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2015

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1998

 • Sadeltak
 • Hjälmtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2015

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1998

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2015

Väggar och valv är i kyrkorummet och i sakristian är putsade med kalkbruk och avfärgade. Muralmålningar finns i och runt två av absidens fönstersm

Läs mer i eget fönster