Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE SKÖVDE 4:321 - husnr 1, SANKTA HELENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

S:a Helena k:a ext negnr 02-166-11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKTA HELENA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

1100 - 1349

1972 - 1972

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Skövde
Skövde församling
Skara stift
S:ta Helena kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

SANKTA HELENA KYRKA - Sankta Helena kyrka uppfördes under medeltiden, men exteriören fick sin nygotiska prägel 1890. Kyrkan består av ett långt och brett långhus, femsidiga korsarmar med portaler mot norr och söder, tresidigt avslutat, vidbyggt kor i öster, smalare torn med frontoner och vapenhus i väster, femsidiga sidokapell nordöst och sydöst om koret samt mellan korsarmarna en polygonal takryttare med frontoner. Mellan de symmetriskt placerade, spetsbågiga fönstren finns strävpelare. Även tornet har i norr och söder små femsidiga utbyggnader mot kyrkans västgavlar.
FASAD - Sandstensfasaden är avfärgad grårosa och spritputsad..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Ej utrett

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Ej utrett

Inventeringsår 2002

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2002

 • Grå
Takform

Inventeringsår 2007

 • Ej utrett

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 1997

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Torn - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
 • Kors - På kula
 • Tupp
 • Takryttare

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2002

 • 01
 • 05
Interiör

Inventeringsår 2002

SANKTA HELENA KYRKA - Kyrkan är en centralkyrka bestående av långhus, kor, två öppna tvärskepp och tresidigt avslutat kor. Utanför korets båda öst

Läs mer i eget fönster