Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD GAMLA STADEN 6:2 - husnr 1, MARIESTADS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARIESTADS DOMKYRKA (akt.)

1593 - 1619

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Mariestad
Mariestads församling
Skara stift
Kyrkogatan 22B

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

MARIESTADS DOMKYRKA - Mariestads domkyrka är en korskyrka, som består av ett högt rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i öster, två korsarmar med frontoner i norr respektive söder och i väster ett smalare, 80 meter högt torn med hög och smal, 42 meter hög spira. I varje hörn av tornet och vid korsarmarna är en turell/pelare med spira. Dessutom finns, i hörnet mellan tornets södra och långhusets västra fasad, en bredare turell i samma höjd som långhuset och som innehåller en torntrappa. Väster om respektive korsarm finns ett lågt trapptorn som innehåller trappa till läktarrummen. Kyrkan är en av Sveriges mycket få renässanskyrkor...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1995

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2004

 • Röd
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak - Valmat
 • Torntak

Inventeringsår 1995

 • Mansardtak
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Fronton
 • Trapphus
 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Turell
 • Kor - Polygonalt
 • Kors - På kula

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Polygonalt
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 06
Interiör

Inventeringsår 2004

MARIESTADS DOMKYRKA - Kyrkan består av ett mycket högt och brett rektangulärt långhus, fullbrett, tresidigt avslutat kor i öster, ett vapenhus i t

Läs mer i eget fönster