Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄXJÖ SÖRABY KYRKA 1:1 - husnr 1, SÖRABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC01501.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖRABY KYRKA (akt.), SÖRABY KYRKA (akt.)

1780 - 1781

1780 - 1781

Kronoberg
Växjö
Småland
Söraby
Söraby församling
Växjö stift
Sörabyvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Kyrkan är uppförd med murade väggar av fältsten. Fasaden karakteriseras av den vita släta
putsen vilken bryts upp av stora rundbågeformade fönster med mycket låg bröstning.
Långhusets mansardtak är klätt med spån liksom sakristians, absidens samt tornets tak. Tornet
avslutas med en utsvängd tornhuv vilken är dekorerad med en klocka i varje väderstreck i
form av lukarner. Tornhuven kröns av en smal lanternin. Runt hela kyrkan är sockeln klädd
med skifferplattor.

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Puts

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat