Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM JULITA KYRKA 1:1 - husnr 1, JULITA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3435-015.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JULITA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Julita
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Julita kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Julita kyrka har ett rektangulärt långhus med sidoskepp mot norr och söder, samt torn i väster. Söder om tornet är ett före detta benhus, numera toalett och norr om tornet är torntrappans överbyggnad. Norr om koret är sakristian och söder om koret är en tillbyggnad från 1600-talet, den s k Gimmerstakyrkan från 1613. Längst i öster är det senare byggda högkoret från 1763.
TAK - Långhuset och sidoskeppen har sadeltak, som är täckta med enkupigt lertegel. Sakristian har ett pulpettak täckt med kopparplåt. Den tillbyggda Gimmerstakyrkan har ett karnisformat lanterninförsett pyramidtak klätt med svart skivplåt. Den kopparklädda öppna lanterninen..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Våningar

Inventeringsår 2006

 • 01